Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019

Μαθήματα 08-10
17:30 πορτοκαλί παιδικό
19:00 ενήλικες 1
20:00 ενήλικες 2
Τα μαθήματα θα γίνουν στον Αγ. Νικόλαο.
Σε περίπτωση βροχής θα βγει αύριο νέα ανακοίνωση